In het voorjaar gaan de temperaturen stilletjes omhoog en daarmee gepaard ook de activiteit van parasieten, zoals vlooien en teken.

Parasieten zijn niet enkel vervelend, maar ze kunnen ook een impact hebben op de gezondheid van je huisdier doordat ze verantwoordelijk kunnen zijn voor de overdracht van bepaalde ziektes.

Bovendien veroorzaken sommige parasieten ziektes die ook overdraagbaar zijn naar de mens toe. Als baasje is het daarom belangrijk zowel je huisdier als jezelf te beschermen tegen deze overdraagbare ziektes of zoönosen.

Welke types parasieten komen er voor, wat zijn de gevaren en wat kan je doen om je huisdier te beschermen?

 

Soorten Parasieten

Parasieten worden onderverdeeld in 2 grote categorieën, namelijk ectoparasieten en endoparasieten.

Ectoparasieten zijn uitwendige parasieten die op je hond of kat leven, zoals vlooien, teken of mijten.

Endoparasieten daarentegen leven binnenin het dier, zoals wormen.

ECTOPARASIETEN OF UITWENDIGE PARASIETEN

Vlooien

Vlooien zijn een van de meest gekende ectoparasieten. Deze parasiet voedt zich met het bloed van je huisdier en kent een heel snelle vermenigvuldiging, waardoor ze soms moeilijk te bestrijden zijn.

Vlooien veroorzaken jeuk en ongemak en kunnen in ernstige gevallen een vlooienallergie veroorzaken, waarbij je hond of kat overmatig reageert op de vlooienbeet met zeer ernstige jeuk en roodheid tot gevolg.

Bovendien zijn vlooien verantwoordelijk voor de overdracht van lintwormen.

Kampt je hond of kat met vlooien? Dan kan je best ook een aangepast product voor lintwormen toedienen.

Aangezien meer dan 90% van de vlooien zich in de omgeving bevinden (onder de vorm van eitjes, larven of cocons) is deze parasiet vaak moeilijk te bestrijden.

De levenscyclus van de vlo zorgt er bovendien voor dat ze lange tijd in de omgeving actief kunnen zijn.

De vrouwelijke vlo start met het leggen van eitjes na de eerste bloedmaaltijd. Deze eitjes ontwikkelen zich binnen de enkele dagen tot larven.

De larven verspreiden zich vervolgens in de omgeving (bij voorkeur in kieren en donkere spleten) en verpoppen tot cocons binnen de 2 tot 3 weken.

De poppen of cocons kunnen tot bijna 1 jaar in de omgeving overleven en zijn moeilijk te bestrijden. Onder invloed van onder meer trillingen en warmte komen de cocons tot ontwikkeling en vormen zich vlooien.

 

Aangezien vlooien hardnekkig kunnen zijn is het heel belangrijk de vlo zo snel mogelijk af te doden en de voortplantingscyclus te onderbreken om verspreiding in de omgeving tegen te gaan.

Daarbij zijn onderstaande punten heel belangrijk:

 • Behandel steeds alle dieren op hetzelfde moment
 • Gebruik een efficiënt en afdodend product per diersoort. Gebruik bv. geen ontvlooiing van de hond voor de kat. Dit kan dodelijk zijn!
 • Was alle mandjes, kussens, lakens en dekens bij voorkeur op 60°C
 • Stofzuig de omgeving grondig en verwijder onmiddellijk de zak van de stofzuiger zodat de vlooien er niet uit kunnen ontsnappen
 • Behandel indien nodig de omgeving met een aangepaste omgevingsspray

Teken

Vanaf maart tot oktober zijn teken opnieuw volop actief.

In Europa zijn 4 belangrijke tekensoorten aanwezig, met name Ixodes ricinus (schapenteek), Ixodes hexagonus (egelteek), Dermacentor reticulatus (moerasteek) en Rhipicephalus sanguineus (hondenteek).

Teken voeden zich net als vlooien met het bloed van honden en katten en kunnen verantwoordelijk zijn voor de overdracht van een aantal gevaarlijke ziekten bij de hond, zoals de ziekte van Lyme, anaplasmose, TBE of Tick Born Encephalitus, babiose en ehrlichiose.

Ook bij de kat is aangetoond dat de teek meerdere ziekten kan overdragen waaronder Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophylum, Ehrlichia canis en Babesia.

Het is daarom net als bij vlooien belangrijk de teek zo snel mogelijk af te doden om het risico op overdracht van ziekteverwekkers te beperken.

Recent onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat het merendeel, met name 44.8 %, van de tekenbesmettingen bij hond en kat plaats vindt in de tuin.

Om de overdracht van ziektes door teken te beperken hou je daarom best onderstaande regels in achting:

 • Controleer je huisdier dagelijks op de aanwezigheid van teken
 • Verwijder eventuele teken onmiddellijk door middel van een tekentang en ontsmet eventueel de aanhechtplaats van de teek
 • Dien maandelijks een teken afdodend product toe

Mijten

Mijten zijn net als vlooien en teken uitwendige parasieten die heel wat ongemak kunnen veroorzaken.

 • Oormijten: veroorzaken hevige jeuk ter hoogte van het oor
 • Schurftmijten: bevindt zich in de bovenste huidlagen. Hier graaft de vrouwelijke mijt als het ware gangen in de huid waar ze haar eitjes legt
 • Vachtmijten: veroorzaken jeuk en kunnen de vacht van je huisdier aantasten en zorgen voor kale vlekken
 • Demodexmijten: veroorzaken jeuk en soms kale vlekken en nestelen zich in de huid

ENDOPARASIETEN OF INWENDIGE PARASIETEN

Wormen zijn de meest voorkomende endoparasieten bij de hond en kat en kunnen in sommige gevallen overgedragen worden naar de mens.

Onder de wormen vallen de lintwormen, haakwormen, zweepwormen, hartwormen en longwormen.

Lintwormen

Lintwormen kunnen onder meer door de vlo worden overgedragen. Deze wormen bevinden zich in de dunne darm en voeden zich met de darminhoud.

Lintwormen zien eruit als kleine rijstkorrels en zorgen voor vervelende klachten zoals anale jeuk waarbij de hond of kat met het achterwerk gaat schuren.

Haakwormen

Zoals de naam het zegt beschikken haakwormen over haken en tanden waarmee ze zich vasthechten in de darmwand om vervolgens bloed op te nemen.

Een ernstige besmetting met haakwormen kan diarree en bloedarmoede veroorzaken.

Zweepwormen

Zweepwormen leven in tegenstelling tot lint- en haakwormen in de dikke darm, waarbij ze zich nestelen ter hoogte van de darmwand waarbij ze zich voeden met bloed. Hierbij kunnen ze een infectie veroorzaken.
Een zweepwormbesmetting uit zich vaak onder de vorm van diarree, bloedarmoede en een vertraagde groei bij jonge dieren.

Hartwormen

De larven van de hartworm komen via de darmwand in de bloedbaan terecht en nestelen zich vervolgens in de longslagaders en de rechterhart helft.

Een hartwormbesmetting uit zich onder de vorm van lusteloosheid, hoesten, verminderde eetlust en braken.

De larven van de hartworm worden via stekende muggen overgedragen. Deze muggen zijn vooral actief in het Middellands Zeegebied. Preventieve behandeling van hartworm is daarom vooral bij vakantie in deze gebieden zeer belangrijk.

Longwormen

Bij hond en kat kennen we meerdere types longwormen. De meesten kennen de slak en kikker als tussengastheer. De volwassen wormen veroorzaken een progressieve longontsteking die uiteindelijk kan leiden tot sterfte.

Naast ademhalingssymptomen kunnen stollingsabnormaliteiten leiden tot afwijkingen in de stolling en ontstaan spontane bloedingen of ontwikkelen deze dieren abnormale huidbloedingen. De behandeling alsook preventie is gericht op het maandelijks toedienen van aangepaste ontworming.

Terug naar overzicht