Wat is hyperthyroïdie?

Hyperthyroïdie is de wetenschappelijke naam voor een overactieve schildklier. Dit is de meest voorkomende endocriene aandoening bij katten vanaf 8 jaar of ouder.

Oorzaken

Een overactieve schildklier bij katten wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een tumor. De tumor zorgt voor een hogere productie schildklierhormonen. Dit heeft een effect op het metabolisme en op de organen.

Symptomen

Er kunnen heel wat diverse symptomen optreden, waaronder:

 • Gewichtsverlies
 • Meer eten
 • Meer drinken
 • Meer plassen
 • Onrustig
 • Meer vocalisatie
 • Een verhoogde ademhaling
 • Een verhoogde hartslag
 • Braken
 • Diarree
 • Onverzorgde vacht

Diagnose

De symptomen zijn vaak vaag en niet specifiek te linken aan hyperthyroïdie. Soms vertonen katten maar 1 symptoom of blijft de ziekte onder de radar. Daarom zijn de diagnostische methodes van groot belang.

Klinisch beeld

De dierenarts luistert naar wat u als eigenaar thuis ziet qua symptomen en onderzoekt de kat volledig om een duidelijk zicht te krijgen op het ziektebeeld.

Nekpalpatie

Bij het klinisch onderzoek is nekpalpatie zeer belangrijk. In 90% van de gevallen is er een massa te voelen in de hals. Samen met het klinisch beeld kan dit een sterk vermoeden geven van hyperthyroïdie.

Bloedonderzoek (lever, nier, T4 hoog)

Door een overactieve schildklier kunnen andere organen aangetast worden. Er kunnen ook 2 ziektes op hetzelfde moment voorkomen zoals bijvoorbeeld chronische nierinsufficiëntie en hyperthyroïdie of leverproblemen en hyperthyroïdie.

Daarom is het belangrijk om een volledig bloedonderzoek uit te voeren om geen andere ziekten te missen. Wanneer de kat hyperthyroïdie heeft, zal het schildklierhormoon in het bloed stijgen, wat de diagnose kan bevestigen.

Scintigrafie

Scintigrafie is een scan waarbij een radioactieve stof wordt toegediend om zo de schildklier in beeld te brengen. De scan kan gebruikt worden om 100% zeker te zijn van de diagnose of bij katten waarvan het schildklierhormoon maar mild is gestegen en de diagnose niet met zekerheid kan gesteld worden.

Behandeling

Hyperthyroïdie is een ziekte die niet onbehandeld kan blijven. Er zijn meerdere opties mogelijk waaronder 2 reversibele en 2 irreversibele methodes:

 1. Schildklierremmers

Schildklierremmers (bv Methimazole) zijn een reversibele methode. De tumor blijft aanwezig, maar de hormoonsynthese wordt geremd. Dit wil zeggen dat wanneer je stopt met de therapie, de symptomen zullen terugkomen.

Wanneer er medicatie wordt opgestart, is het noodzakelijk om een check up te doen na 3 weken. De reden voor de check up is om de kat op te volgen, maar ook omdat er neveneffecten kunnen ontstaan door de medicatie.

 1. Voeding

De voeding speelt een belangrijke rol in de behandeling. De voeding wordt veranderd naar een jodiumarme voeding. De opname van jodium daalt waardoor de aanmaak van schildklierhormoon wordt geremd. Er is wel nood aan een strikte opvolging van het dieet. Deze methode is reversibel.

 1. Chirurgie

Tijdens een operatie kan de tumor weggenomen worden. Dit betekent dat 1 of beide schildklieren verwijderd moeten worden. De kat zal na de operatie levenslang thyroxine moeten krijgen als beide schildklieren werden verwijderd. Wanneer de bijschildklieren worden weggenomen tijdens de operatie, moet de kat ook calcium gesupplementeerd worden. Het is dus zeer belangrijk om maandelijks een controle uit te voeren via een bloedonderzoek. Deze behandelmethode is irreversibel en kan dus niet ongedaan gemaakt worden.

 1. Radioactief jodium

In gespecialiseerde centra kan de kat ook radioactief jood toegediend krijgen om de tumor te bestrijden. Dit is een meer invasieve methode. Deze behandelmethode is irreversibel.

Prognose

De prognose is gunstig zolang de kat wordt behandeld voor de ziekte en de tumor niet verder evolueert.

Conclusie

Hyperthyroïdie komt frequent voor bij de senior kat. Een goede diagnose is van groot belang. Naast hyperthyroïde kan er bijkomend een andere ziekte aanwezig zijn zoals chronische nierinsufficiëntie. Er zijn verschillende behandelopties om de ziekte te stabiliseren.

Is jouw kat ouder dan 7 jaar? Dan adviseren wij om jaarlijks langs te komen voor een volledige senior check-up, zodat we jouw kat kunnen controleren op verschillende aandoeningen. Op die manier kan jouw viervoeter zo lang mogelijk genieten van zijn oude dag.

Terug naar overzicht