Wat is chronische nierinsufficiëntie?

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) is een veelvoorkomende aandoening bij katten. Het is een progressieve ziekte die de nierfunctie na verloop van tijd aantast. Naarmate katten ouder worden, neemt de kans op nierproblemen toe. Maar liefst 3 op 10 van de katten krijgt op oudere leeftijd te maken met deze aandoening.

De nieren spelen een cruciale rol bij het filteren van afvalstoffen en overtollig vocht uit het bloed, maar bij CNI doen ze dat niet efficiënt. Pas wanneer 75% van de nieren niet meer functioneert zal de kat zich ziek beginnen voelen. Bijgevolg zullen de symptomen geleidelijk ontstaan en kunnen deze in een initieel stadium gemist worden. Dit in tegenstelling tot de acute vorm van nierinsufficiëntie die zeer snel ontstaat.

Oorzaken

Veel voorkomende oorzaken bij katten van CNI zijn nierstenen, neoplastische aandoeningen, chronische blootstelling aan toxines, medicatie (pijnstillers),…

Echter kunnen niet altijd aanwijsbare redenen worden aangegeven. Vaak wordt enkel nog de schade opgemerkt en is de oorzaak reeds lang verdwenen. De schade die nieren oplopen is vaak een accumulatie van kleine incidenten/infecties/ziektes in de loop der jaren. Vandaar dat een vroege detectie zeer belangrijk is.

Symptomen

Katten zijn meesters in het verbergen van pijn en ziekte. Daarom is het extra belangrijk om alert te zijn voor subtiele veranderingen in het gedrag van je kat. Wanneer je één van de onderstaande gedragswijzigingen ziet, kan dit mogelijks wijzen op chronisch nierfalen.

 • Zwak en minder actief
 • Verhoogde dorst
 • Meer plassen
 • Gewichtsverlies
 • Verminderde eetlust
 • Braken en diarree
 • Slechte vachtconditie
 • Slechte adem
 • Pijn in het mondslijmvlies

Diagnose

Het is belangrijk dat chronische nierinsufficiëntie in een vroegtijdig stadium wordt herkend en behandeld. Op die manier kunnen we de verdere aantasting van de nieren minimaliseren, wat de levenskwaliteit en levensduur van de kat kan verbeteren. Zelfs indien jouw kat (nog) geen van bovenstaande symptomen vertoont, is het toch belangrijk om een senior kat jaarlijks te laten controleren op deze ziekte. Dit omdat een kat meestal pas in een vergevorderd stadium symptomen zal vertonen.

Bloedonderzoek

Een bloedonderzoek is essentieel voor het vaststellen van CNI. De niveaus van bepaalde stoffen in het bloed, zoals creatinine en ureum, worden hierbij gemeten. Verhoogde niveaus van deze stoffen wijzen op verminderde nierfunctie. Daarnaast kunnen andere parameters zoals fosfor en kalium ook worden beoordeeld.

Urineonderzoek

Een urinestaal kan worden geanalyseerd om te controleren op veranderingen in de concentratie en samenstelling van de urine. Bij katten met CNI kan er sprake zijn van verdunde urine en verhoogde concentraties van bepaalde eiwitten en afvalstoffen.

Bijkomende onderzoeken

Wanneer er uit bovenstaande testen een verminderde nierfunctie wordt waargenomen, zal men in de meeste gevallen verder onderzoek uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld echografie of bloeddrukmeting zijn.

Behandeling

Hoewel CNI niet volledig kan worden genezen, zijn er verschillende behandelingsmogelijkheden om de progressie van de ziekte te vertragen en het welzijn van de kat te verbeteren:

 • Vochttherapie: Intraveneuze vochttoediening kan worden gebruikt om uitdroging te behandelen.
 • Voeding: Speciale nierdiëten met verminderde eiwitten en fosfor kunnen de nierbelasting verminderen. Een nierdieet is meestal extra smakelijk en op die manier wordt de kat gestimuleerd om te blijven eten, wat erg belangrijk is.
 • Medicatie: De dierenarts kan medicatie voorschrijven om de bloeddruk te reguleren, braken te verminderen en de kaliumspiegels te beheren.
 • Regelmatige controle: Regelmatige controle door een dierenarts is belangrijk bij dieren met chronisch nierfalen. Op die manier kan de kat goed worden opgevolgd en kan de behandeling indien nodig worden aangepast.

Prognose

De prognose voor katten met CNI varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst van de ziekte, de snelheid van progressie en de effectiviteit van de behandeling. Vroege diagnose en de nodige maatregelen kunnen het leven van de kat verlengen en de symptomen verminderen. Sommige katten kunnen nog jarenlang een goede levenskwaliteit hebben, terwijl anderen mogelijk sneller achteruitgaan.

Conclusie

Chronische nierinsufficiëntie is een veelvoorkomende aandoening bij katten die grondige monitoring en zorg vereist. Het vroegtijdig herkennen en behandelen van deze aandoening kan de levenskwaliteit van de kat aanzienlijk verbeteren en hun levensduur verlengen.

Is jouw kat ouder dan 7 jaar? Dan adviseren wij om jaarlijks langs te komen voor een volledige senior check-up, zodat we jouw kat kunnen controleren op verschillende aandoeningen. Op die manier kan jouw viervoeter zo lang mogelijk genieten van een zijn oude dag.

Terug naar overzicht