Spoedgevallen bij huisdieren: wanneer is mijn dier in nood?

terug naar overzicht

In onze praktijk worden wij dagelijks geconfronteerd met spoedgevallen. Dit is voor de baasjes en de huisdieren vaak een moeilijk moment.

Eerst en vooral is het als baasjes belangrijk om rustig te blijven bij een spoedgeval. Probeer ook je dier rustig te houden, maar let op. Een dier dat pijn heeft of gekwetst is, kan anders reageren dan dat je gewoon bent.

Wat valt nu precies onder een spoedgeval en wanneer moet je de dierenarts onmiddellijk contacteren?

Onder de term spoedgeval verstaan wij alle situaties waarbij het dier in nood is, het leven van het dier in gedrang komt of de primaire levensfuncties zijn aangetast.

Wij geven je alvast een lijst mee met spoedsituaties:

Aanrijding

Werd je hond of kat aangereden? Dan neem je best onmiddellijk contact op met de dierenarts. Vooral inwendige bloedingen vormen een gevaar. De dierenarts zal de hartslag, ademhaling en pols van je huisdier controleren, evenals het kleur van de slijmvliezen. Bij twijfel kan een RX opname of echografie gebeuren

Verlies van bewustzijn

Verlies van bewustzijn kan meerdere oorzaken hebben, waaronder interne bloedingen, een afwijkende bloeddruk of algemene malaise. Neem in dit geval geen risico en laat je huisdier door de dierenarts controleren.

Erge sufheid

Extreme sufheid bij een huisdier is niet normaal en dient gecontroleerd te worden. Hier kunnen opnieuw verschillende (ernstige) oorzaken aan de basis liggen, waaronder bijvoorbeeld hoge koorts of hartklachten

Ademhalingsproblemen

Bij ademhalingsproblemen dien je onmiddellijk de dierenarts te contacteren. Een pompende ademhaling kan bijvoorbeeld wijzen op een hartprobleem, maar ook bij dieren die bijvoorbeeld een bloeding hebben kan de ademhaling afwijken (vb. in het geval van rattengif).

Zenuwstoornissen

Zenuwstoornissen kunnen veroorzaakt worden door meerdere problemen. Intoxicatie is een van de belangrijkste oorzaken en dient snel behandeld te worden

Epileptische aanval

Een epileptische aanval wordt best gecontroleerd wanneer de aanval langdurig aanhoudt of kort na elkaar optreedt. Hierbij spreekt men van een status epilepticus waarbij de dierenarts een kalmerend middel toedient om de aanval te stoppen.

Plotse verlamming

Een verlamming kan optreden als gevolg van onder meer een hernia, maar ook tromboses kunnen acute verlammingen veroorzaken. Hier is de boodschap steeds snel de dierenarts contacteren om je huisdier onmiddellijk te behandelen. Hoe sneller een trombose wordt behandeld, hoe beter de kans op herstel.

Duidelijke pijn

Pijn kan meerdere oorzaken hebben, maar is steeds een teken dat er een probleem aanwezig is. Toont je huisdier duidelijke tekenen van pijn, zoals janken, abnormaal gedrag, te rustig. Neem dan geen risico en contacteer je dierenarts. Hou er evenwel rekening mee dat dieren pijn niet altijd uiten door te janken, maar dat sommige tekenen zeer subtiel kunnen zijn. Mindere eetlust of activiteit kunnen soms ook een teken zijn dat je huisdier zich niet goed voelt.

Ernstige bloeding

Bij een hevige bloeding is het belangrijk als baasje onmiddellijk te reageren. Neem een handdoek en oefen druk uit op de plaats van de bloeding. Probeer je hond of kat rustig te houden en neem onmiddellijk contact op met de dierenarts.

Ernstige verwonding

Ernstige wonden, zoals huidwonden, brandwonden of oogletsels dienen onmiddellijk behandeld te worden om de kans op genezing te optimaliseren. Huidwonden dienen idealiter binnen de paar uur gehecht te worden. Bij brandwonden is het belangrijk de wonde te koelen met drinkwater gedurende minimum 10 minuten en vervolgens onmiddellijk de dierenarts te contacteren.

Ook oogletsels worden best onmiddellijk behandeld. Ogen zijn zeer kwetsbaar en kunnen indien onbehandeld permanente schade oplopen.

Breuken

Breuken zijn zeer pijnlijk en worden best onmiddellijk gecontroleerd. Dankzij een RX opname kan de breuk vastgesteld worden en de ernst worden bepaald. In sommige gevallen volstaat een gipsverband. In andere gevallen is een operatie aangewezen.

Bij breuken is het belangrijk de dierenarts snel te contacteren omdat hierbij bepaalde arteriën kunnen geraakt worden die een bloeding kunnen veroorzaken.

Allergische reacties

Allergische reacties kunnen optreden na contact met toxische stoffen of een insectenbeet. De reacties kunnen diarree en braken veroorzaken en kunnen in ernstige gevallen leiden tot anafylactische shock waarbij de patiënt opzwelt en in ademnood komt.

Opname van toxische stoffen

Bij opname van toxische stoffen is het aangewezen de dierenarts onmiddellijk te contacteren. Indien de opname recent gebeurde, kan de dierenarts een product toedienen om over te geven, zodat je hond of kat de toxische stof uitbraakt.

Vooral rattengif, slakkengif, onkruidverdelgers, humane medicatie, bepaalde plantensoorten en bepaalde types voeding (vb. chocolade) kunnen een vergiftiging veroorzaken al dan niet met fatale afloop.

Opname van een vreemd voorwerp

Wanneer je hond of kat een vreemd voorwerp inslikt (vb. stuk van een speeltje, kousen, bot, handdoek…) neem je best geen risico. Sommige producten kunnen een obstructie of perforatie veroorzaken waarbij de hond of kat geopereerd moet worden om het voorwerp te verwijderen. In ernstige gevallen kan dit perforaties veroorzaken of blokkages waarbij bepaalde stukken darm verwijderd moeten worden.

Heeft je huisdier het voorwerp recent opgegeten? Dan kan de dierenarts een braakmiddel toedienen zodat je huisdier het voorwerp uitbraakt.

Niet eten of drinken

Het kan absoluut geen kwaad dat je huisdier een maaltijd overslaat. Eet en drinkt je huisdier al niet gedurende een aantal dagen? Dan is dit een teken dat je hond of kat zich niet goed voelt. In dit geval laat je hem best onderzoeken door de dierenarts.

Vooral de drankopname is belangrijk aangezien dit snel tot dehydratie kan leiden.

Abnormaal veel drinken of plassen

Afwijkingen in het drankpatroon en daarbij gepaard gaande het plassen is meestal een indicatie van een onderliggend probleem.

Een kat drinkt gemiddeld 40 ml per kilogram lichaamsgewicht per dag.

Bij een hond is dit 50 ml per kilogram lichaamsgewicht per dag.

Wijkt de drankopname van je huisdier hier (sterk) vanaf? Dan neem je best contact op met de dierenarts voor een controle.

Niet kunnen plassen of mesten

Niet kunnen plassen is een absoluut spoedgeval in een dierenartsenpraktijk. Dit kan namelijk het gevolg zijn van een obstructie van de urinewegen. Het is hierbij zeer belangrijk dat je huisdier onmiddellijk wordt gesondeerd zodat hij opnieuw normaal kan plassen. De blaas blijft zich namelijk vullen met urine en kan zorgen voor opwaartse druk naar de nieren of in het ergste geval ruptuur van de blaas.

Continu braken of diarree

Eenmaal braken of een dagje diarree hoeft niet dramatisch te zijn en kan gebeuren. Wanneer je  huisdier continu braakt of hevige diarree heeft al dan niet met bloed, dan laat je dit best controleren.

Bij diarree is het aangewezen een meststaal mee te nemen naar de dierenarts voor onderzoek.

Snel opzwellende buik

Merk je op dat de buik van je hond plots snel opzwelt? Dan dien je onmiddellijk contact op te nemen met de dierenarts.

Een gezwollen buik kan onder meer een indicatie zijn van een maagkanteling. Dit komt vooral bij grote hondenrassen voor en is levensbedreigend.

Problemen tijdens de bevalling

Moet je teefje of kattin bevallen? Dan is het belangrijk dat je de bevalling goed opvolgt. Zodra de persdrang start moet de bevalling vlot verlopen. De bevallingstijd tussen 2 pups of kittens bedraagt ongeveer 30 tot 45 minuten wanneer de moeder actief perst.

Duurt dit langer, is de moeder lusteloos of heb je twijfels? Neem dan contact op met je dierenarts.

 

Opgelet. Deze lijst is niet limitatief en geeft je een aantal gevallen mee waarbij je de dierenarts onmiddellijk moet contacteren.

Onze praktijk is uitgerust met een RX toestel, echografie toestel, in huis laboratorium, operatiekwartier met gasanesthesie en ademhalingsbewaking en ten slotte hospitalisatie waardoor wij snel de nodige zorgen voor je huisdier kunnen toedienen.

Bent je niet zeker of maak je je zorgen? Contacteer ons: 0474 68 78 90